Uslovi Korišćenja

Sadržaj Internet stranice www.languagecloud.rs je vlasništvo IVANA ARSIĆ PR CLOUD EDUKACIJA, Milutovac bb, MILUTOVAC, TRSTENIK, Srbija, matični broj: 66407594, PIB: 112868292.

Upotrebom Internet stranice www.languagecloud.rs korisnici prihvataju objavljene opšte uslove poslovanja. LANGUAGE CLOUD i korisnici s opštim uslovima ugovaraju međusobne obaveze pri kupovini u Internet prodavnici www.languagecloud.rs.
Opšti uslovi prodaje su sastavljeni u skladu sa zakonom Srbije.

LANGUAGE CLOUD  zadržava pravo izmene opštih uslova na Internet stranici www.languagecloud.rs bilo kada i bez prethodnog obaveštenja. Sve promene opštih uslova su za korisnike obavezujuće.

ZAŠTITA PRIVATNOSTI KORISNIKA

„U ime LANGUAGE CLOUD  obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni LANGUAGE CLOUD  odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.“

DOSTAVA ROBE I EVENTUALNA OGRANIČENJA

LANGUAGE CLOUD  se obavezuje da će za kupljeni kurs u roku od jednog radnog dana poslati pristupne podatke za platform.

Ukoliko Kupac unese pogrešne lične podatke ili podatke o email adresi (adresa za slanje pristupa kursu) prilikom procesa kupovine, LANGUAGE CLOUD  ne snosi odgovornost za neisporučivanje kursa. U tom slučaju LANGUAGE CLOUD  će pokušati da kontaktira Kupca i reši problem.

Ukoliko postoje nejasnoće u vezi unetih ličnih podataka ili odabranih proizvoda, LANGUAGE CLOUD  će pre slanja pristupa kontatktirati Kupca telefonom ili mailom. U slučaju da je kupac nedostupan ili ne odgovori na mail ovo može prouzrokovati produženje slanja pristupa.

Kupac je u mogućnosti nakon kupovine da se informiše o statusu iste na mejl languagecloudkontakt@gmail.com ili na telefon +381 (0) 60 4211552.

ZAŠTITA PRIVATNOSTI

Podaci koje korisnik upisuje putem obrazca na stranici www.languagecloud.rs ili na neki drugi način (preko e-maila, telefona i dr.), su poverljivi i štitimo ih u skladu sa zakonskim odredbama. Lični podaci će biti upotrebljeni samo za namene za koje je korisnik dao svoju saglasnost. Za zaštitu ličnih podataka je odgovoran i sam korisnik, na način da osigura svoje korisničko ime i lozinku.

Lične podatke korisnika www.languagecloud.rs će čuvati i sprečavati svaku njihovu zloupotrebu. Korisnik bilo kada može zamoliti za upoznavanje sa ličnim podacima koje operater obrađuje, njihovo ograničavanje, brisanje, ispravljanje ili prenos podataka.

OSNOVNI PODACI O FIRMI:

IVANA ARSIĆ PR CLOUD EDUKACIJA

Milutovac bb, MILUTOVAC, TRSTENIK, Srbija

Maticni broj 66407594

PIB 112868292

languagecloud.com

+381 60 4211552

languagecloudkontakt@gmail.com